průmyslová zóna

Kolín - Ovčáry

Průmyslová zóna Kolín ­ Ovčáry ožívá novými investory 15. 11. 2015

Průmyslový Kolín. Přirozené slovní spojení, jednoduše a jasně definující naše město. Samozřejmě lze doplňovat další a další charakteristiky, které vystihují podstatu Kolína velmi trefně, nicméně o průmyslovém „srdci“ není pochyb. V Kolíně působí řada tradičních fabrik, jejichž dobrá tradice sahá až do devatenáctého století. Turbulentní dvacáté století přineslo období dynamického rozvoje i postupné stagnace kolínského průmyslu. Dvě války, první republika, řízené hospodářství reálného socialismu, ale i nutnost ve spojitosti s transformací ekonomiky po roce 1989 ukončit či omezit výrobu v nemalém počtu továren. I proto je vznik průmyslové zóny Kolín­Ovčáry před více než deseti lety přirozeným bodem ve vývoji města, jedná se o pokus přivést do našeho regionu opět průmyslový život, výrobu, pracovní místa. Pokus oživit lokální ekonomiku.

Ať už se zpětně díváme na vybudování průmyslové zóny Kolín­Ovčáry jakkoliv, ať už patříme mezi ty, kteří se smutkem vzpomínají na krásná pole zarostlá obilím, či naopak mezi ty, kterým nová zóna přinesla možnost pracovního uplatnění, musíme její existenci vnímat a respektovat. Současné vedení města se již od roku 2010 snaží vytvořit funkční strategii, která by přinesla maximální užitek našemu regionu. Průmyslovou zónu se pokoušíme propagovat všemi možnými cestami – vytvořili jsme profesionální prezentační materiály v jazykových mutacích, úzce spolupracujeme s vládní agenturou CzechInvest, účastníme se odborných konferencí, věnujeme se vlastní ekonomické diplomacii a přímo oslovujeme potenciální zahraniční zájemce. To vše přineslo prokazatelné úspěchy. Tím posledním je příchod japonské firmy Tsubakimoto do kolínské zóny. Prodej pozemku do vlastnictví uvedené společnosti přinese Kolínu 16 milionů korun. Výstavba závodu na výrobu rozvodových sad do automobilů bude zahájena v příštím roce a do dvou let se rozjede provoz naplno. Firma plánuje v první fázi přijmout kolem 50 lidí, za plné výroby až 90. Už nyní jsme do vyjednávání zapojili místní Úřad práce. Ten se díky velké aktivitě svého ředitele Ing. Máslíka pokusí spolu se zástupci firmy Tsubakimoto vytipovat vhodné zaměstnance v našem regionu. Tím se naplňuje další stěžejní úkol průmyslové zóny – snižovat míru nezaměstnanosti na Kolínsku.

Firma Tsubakimoto není ovšem jediným zájemcem. Dva významní zahraniční investoři, jejichž jména zatím bohužel nesmíme prozradit, jsou v rozhodovacím procesu, zda je pro ně Kolín tou nejvhodnější lokalitou. Věříme, že i v daném případě budeme úspěšnými vyjednavači. Další částí naší strategie bylo a je motivovat místní firmy, aby uvažovaly o zakoupení pozemku v průmyslové zóně a o vybudování nového moderního provozu. I to se daří a v mnoha případech vede k navýšení výroby, tedy i k tvorbě nových pracovních míst. Aktuálně vyjednáváme o odprodeji pozemku kolínské firmě ServisControl. Ta by již v průběhu příštího roku měla vystavět v zóně moderní závod a rozšířit tak svou výrobu, která byla doposud koncentrována v současném sídle firmy na Havlíčkově ulici. Hlavní činností této společnosti, jak se můžeme dozvědět na jejích webových stránkách, je „kompletní servisní podpora, dodávka projektů včetně rozvaděčů a aplikačního softwaru a prodej komponentů pro průmyslovou automatizaci“.

Je vidět, že kolínská průmyslová zóna ožívá. Je naším přáním, aby byl tento fakt symbolem celkového zlepšení stavu kolínské ekonomiky. Po období zadlužení a limitovaných rozvojových možností si to Kolín a jeho lidé každopádně zaslouží.

Vít Rakušan

Zpět